Технологии Заваряване Пластмаси

Начало Конкурс: Вашата нова идея на приложение

Конкурс: Вашата нова идея на приложение

  

Конкурс "Вашата нова идея на приложение”

 

Търси се: нови и интересни области на приложение на техника Leister.

 

Изисквания:

    •  Формат на данните – свободен текст с ясно описание на приложението (къде, какво, как, кога и др.);

    •  Описание на заварявания материал и процес;

    •  За заваряване на пластмаси  - каква техника е използвана и точни заваръчни параметри ( температура, налягане, скорост);

    • За индустриални въздушни нагреватели : точно описание на приложението, температура на околната среда, параметри на устройството ( мощност, температура, налягане на въздух и др. ) 


Условия:

    • Снимки или видео клипове ;

    • Един участник може да предложи няколко идеи за приложения;

    • Могат да участват търговски партньори и крайни клиенти.


Награди:

Десетте участници с най –добри приложения и идеи, ще получат TRIAC AT  или TRIAC ST, а техните данни ще бъдат публикувани в Leister Extranet.


Краен срок за кандидатстване - 28.02.2014

Вашите предложения, изпратете на адрес: office@kobo-bg.bg